PENGAWAL KESELAMATAN EFEKTIF DAN PROFESIONAL

OBJEKTIF:

SELEPAS MENGHADIRI KURSUS INI, ANDA AKAN…

1.  Sentiasa peka kepada ancaman-ancaman jenayah terkini dan berseia untuk bertindak

     positif bagi membentrasnya.

2.  Mempertingkatkan qualiti tugas dan tanggungjawab serta kemahiran keselamatan yang

     efektif dan profesional.

3.  Mewujudkan satu prosedur menjalankan rondaan keselamatan yang berkesan mengikut

     bidang kuasa serta teknik-teknik bagi menjalankan pemeriksaan orang, harta dan

     kenderaan.

4.  Mewujudkan kepakaran untuk berkomunikasi efektif dan etika menggunakan

     perkhidmatan telefon berkualiti serta prosedur perhubungan menggunakan  ‘Walkie

     Talkie’ yang betul dan efektif.    

5.  Etika mengendalikan orang ramai, penyambut keselamatan dan mematuhi perkara-

     perkara yang diharapkan oleh majikan.

6.  Arif dalam menguatkuasa undang-undang mengikut bidang kuasa masing-masing dan

     cekap untuk membuat laporan polis serta memberi keterangan.

7.  Kemahiran menulis laporan kejadian yang lengkap ban betul dan prosedur menulis buku-

     buku log. 

8.  Keperluan mengenai perlindungan terhadap premis, keselamatan fizikal, keselamatan

     anak-anak kunci, keselamatan elektronik dan prinsip-prinsip kawalan jalan masuk ke

     dalam kawasan industri/kawasan larangan.

9.  Mewujudkan prosedur dan tindakan perlu semasa berlaku kecemasan atau insiden di

     tempat kerja. 

10. Mewujudkan prosedur bagi mendapatkan bantuan dari agensi luar semasa berlaku

      insiden, kecemasan dan ancaman.

 

KANDUNGAN KURSUS:

Peranan Pengawal Keselamatan

Mengenal apa itu keselamatan?, Prinsip-prinsip keselamatan

Tujuan dan tugas-tugas pengawal keselamatan

 

Rondaan Keselamatan

Objektif rondaan, Prinsip-prinsip rondaan, Kewajipan pegawai peronda

Prosedur menjalankan pemeriksaan secara peribadi, ‘spot check’, pemeriksaan dokumentasi dan kontraktor

 

Pemeriksaan

Kuasa memeriksa, Cara menjalankan pemeriksaan ke atas orang, harta dan kenderaan

 

Perkhidmatan Telefon Berkualiti

Tujuan, Sistem telefon yang memudahkan perhubungan

Layanan yang berkualiti,  Peringkat-peringkat pendekatan menjawab panggilan

 

Perhubungan Radio Telefoni ‘Walkie Talkie’

Cara-cara menggunakan ‘Walkie Talkie’, Menggunakan fonetik mengikut abjad

Senarai semak prosedur yang betul, Disiplin radio, Teknik menggunakan mikrofon yang baik

 

Pegawai Keselamatan dan Undang-Undang:

(a)   Perlembagaan Malaysia

Undang-undang utama Persekutuan, Kebebasan diri, Sama rata, Hak terhadap harta

 

(b)  Kanun Kesiksaan 

Kecualian am, Dari hal subahat, Dari hal kesalahan-kesalahan terhadap harta

Dari hal rompak berkumpul, Dari hal pencerobohan jenayah

 

(c)  Kanun Prosedur Jenayah

Tangkapan bagaimana  dibuat, Ditegah menahan secara berlebih-lebihan

Kuasa merampas senjata berbahaya, Tangkapan oleh orang persendirian

 

Mengendalikan Pelawat dan Orang Ramai

Imej & Kualiti

         

Penyambut Keselamatan

Etika penyambut keselamatan, Perkara-perkara yang dikehendaki oleh majikan

 

Menggunakan Buku Catatan dan Buku Log

Menggunakan buku catatan, Perkara-perkara yang perlu dibuat

Perkara-perkara yang ditegah, Tujuan menggunakan buku catatan

Jenis-jenis buku catatan dan buku log

 

Menulis Laporan Kejadian

Cara-cara mendapatkan maklumat, Peringkat-peringkat untuk membuat laporan,

Menulis laporan kejadian yang lengkap dan betul 

 

Perlindungan Terhadap Premis

Keselamatan Efektif, Pertahanan secara mendalam

Objektif halangan fizikal, Unsur-unsur pertahanan fizikal

Halangan fizikal yang efektif, Objektif kawalan keselamatan

 

Keselamatan Fizikal

Keselamatan premis, Halangan fizikal, Keselamatan anak-anak kunci

 

Keselamatan Elektronik

Alat penggera pencerobohan,  Jenis-jenis isyarat am, 

Jenis-jenis alat-alat penggera pergerakan, Prinsip-prinsip kawalan jalan masuk

 

Kawalan Jalan Masuk

Prinsip-prinsip kawalan jalan masuk, Kawalan jalan masuk dan penggera pencerobohan

Kawalan jalan masuk bukan elektronik, Kawalan jalan masuk menggunakan alat elektronik

Pemeriksaan pengenalan, Sistem kawalan jalan masuk, Sistem tidak berpusat

Sistem berpusat, Pelaksanaan sistem,Penggera, Disiplin pengguna

Perancangan Kontingensi – Ancaman Kecemasan

Matlamat utama perancangan, Perancangan pihak pengurusan

Pusat Kawalan, Organisasi kecemasan, Sistem amaran, Komunikasi

Prosedur menutup Pusat Kawalan, Prosedur mengosongkan tempat kejadian

Perubatan dan Pertolongan Cemas, Tugas-tugas khas  anggota keselamata

Panggilan Kecemasan

Pasukan tindak balas ‘response’

Panduan membuat panggilan kecemasan untuk mendapat bantuan daripada agensi luar

 

Tuan Haji Miskam

Bin Ramijan

18 & 19 Sept 2013

9am to 5pm

Hotel Vistana KL

(in front of Titiwangsa Monorail

& Star LRT)

Penyelia Keselamatan,

Ketua Pengawal Keselamatan, Ketua Keselamatan,

Pengawal Keselamatan,

Warden Keselamatan dan Pembantu Penguatkuasa

 

 

 

 

Pembelajaran pengalaman bersepadu, sistem kuliah, syarahan, kebijaksanaan pelbagai rancangan minda dan aktiviti operasi keselamatan.